• Hledání pracovních míst nebo hledání zaměstnanců

    Vyhledáváme nejlepší zaměstnání a nejlepší talenty!

    about

O společnosti Visamet

Visamet International je evropská pracovní agentura se sídlem v Nizozemsku, která pomáhá jednotlivcům nebo skupinám nalézt zaměstnání a zaměstnavatelům vychází maximálnĕ vstříc v hledání, náboru a udržení talentů, které potřebují na nizozemském pracovním trhu. Nabízíme vysoce kvalifikovaný evropský personál prakticky ve všech profesních oborech. Specializujeme se zejména na sektor technologie a profesionály s dobrou kvalifikací. Máme více než 15leté zkušenosti na nizozemském pracovním trhu a najdeme Vám nejlepší zaměstnání a nejlepší talenty! Naší předností jsou bohaté zkušenosti s evropským právním systémem a disponujeme screeningovými metodami nejvyšší kvality, zaručujeme tedy nejlepší zaměstnance. Také zajišťujeme veškeré administrativní a právní záležitosti pro zaměstnavatele. Visamet International je součástí skupiny Axxent se sídlem v Nizozemsku.

Nalezení nejvhodnějších kandidátů

Vše, co děláme, je hledání nejvhodnějších kandidátů pro nejlepší zaměstnavatele. Jsou to lidé, pro něž pracujeme a s nimiž spolupracujeme. Naším cílem je vytvořit úspěšné týmy nebo poskytnout nejlepší jednotlivce k vytvoření a zajištění dosažení maximální návratnosti investic. Hovoříme s Vámi jako s osobou a spolupracujeme s Vámi jako s partnerem.

Váš přední partner

Každé řešení, které vytváříme, Vám má pomoci najít, přijmout a udržet si talentované kandidáty. Pokud inovace nezjednodušuje Váš den, nezlepšuje efektivitu Vašeho týmu nebo nešetří peníze Vaší společnosti, pak není úspěšná. A my víme proč – nasloucháme Vám totiž v každému kroku na této cestě a hledáme společná řešení k úspěchu Vaší společnosti.